Bij intervisie staat een casus uit de praktijk centraal waarin je hebt ervaren het even niet te weten, onthand te zijn. De kracht van intervisie is dat iedereen zijn aandeel heeft en er een gesprek op gang kan komen waar met en van elkaar geleerd kan worden. Daarbij herkent een ieder vaak elementen uit een ingebrachte casus in zijn eigen werk. Daardoor is intervisie voor alle betrokkenen altijd een prachtig leermoment.

Door als intervisor de juiste vragen te stellen en de structuur te bewaken zorg ik ervoor dat een intervisie ook echt effectief is en door iedereen als zinvol wordt ervaren.

Meer weten?

Het is altijd mogelijk je vragen betreffende intervisie, mogelijkheden en opties aan mij te stellen via het contactpagina. Je kunt ook contact opnemen door mij te bellen.