Gestalttherapie Culemborg

Jouw behoeftes staan centraal bij gestalttherapie

Word je belemmerd door bepaalde blokkades in je leven? Met gestalttherapie gaan wij ingesleten patronen of blokkades onderzoeken en stel ik jouw behoeftes centraal. Gestalt is een ervaringsgerichte therapievorm die werkt vanuit gewaarzijn (“awareness”) in het hier en nu.Gewaarzijn betekent dat je meer gaat ervaren en bemerken wat je denkt en voelt. Hierdoor geef je ruimte aan je gevoelens, je denken en handelen waardoor deze zo op elkaar afgestemd worden dat je je als mens heel voelt in je eigen omgeving. Het contact met jezelf staat dus centraal maar ook het contact met mij als therapeut. Dagelijks ervaar ik de meerwaarde die gestaltmatig werken in zich draagt door beter aan te kunnen sluiten bij de behoefte van mensen en in afgestemd contact stil te staan bij dat wat belangrijk is. Heb je vragen over je persoonlijke ontwikkeling of over gestalttherapie? Stel je vragen via het contactformulier of bel mij op 06-42904242.

Gestalttherapie


Wanneer is gestalttherapie geschikt?

Heb je burn-outklachten of stress? Heb je loopbaanvragen of ondersteuning nodig bij re-integratie? Dit zijn vraagstukken waarbij gestalttherapie effectieve hulp kan bieden. Ook andere thema’s zoals zicht op ouderschap, leidingen nemen over je leven en zingevingsvragen zijn geschikt voor gestalttherapie. Tijdens de therapiesessies ligt de focus op lichaamsgewaarzijn omdat het lichaam vaak al door heeft wat wij met ons bewustzijn nog niet weten. Leren luisteren naar de signalen die in het lichaam gegeven worden is helpend om stress en spanning te leren ombuigen naar rust en kracht. Met mijn brede ervaring als gestalttherapeut en Marte Meo trainer help ik je daar graag bij. Wil je in een persoonlijk gesprek nader kennis maken? Bel naar 06-42904242 en we onderzoeken wat ik voor je kan betekenen.

Gestalttherapie en kernwaardes

Belangrijke waardes binnen een begeleidingstraject bij gestalttherapie zijn gelijkwaardigheid en veiligheid. Deze twee pijlers vind ik het allerbelangrijkste tijdens de sessies. Daarbij vind ik het belangrijk om snel tot de kern te komen door verdiepende vragen te stellen. Ik heb me sterk ontwikkeld in het observeren, analyseren en handelen met oog en oor voor mijn medemens. Waar heb jij behoefte aan? Wat is voor jou belangrijk? Gelijkwaardigheid tussen mij als therapeut en jou als cliënt vind ik erg belangrijk. Verder focus ik op groeimogelijkheden en werk ik vanuit een positieve insteek. Wil je meer kwaliteit in je leven en werk ervaren? Als coach in Culemborg en omgeving ga ik samen met jou op onderzoek uit. Neem contact op om in een persoonlijk gesprek nader kennis te maken.