Stap in de krachtige stroom van Brainspotting en laat het je begeleiden naar het herstel van veerkracht en innerlijke balans

"Waar wij naar kijken beïnvloedt hoe we ons voelen”

Begin 2021 kwam ik in aanraking met de aanpak van Brainspotting en ik was gelijk verkocht. Ik heb me daarom direct verdiept door de fase 1 en fase 2 training, en de training voor brainspotting met kinderen, te volgen en zet deze methodiek erg graag in tijdens de therapie en de begeleiding met kinderen. Brainspotting blijkt een effectieve therapievorm voor verwerking van trauma en andere blokkades die zich met name richt op de verwerking waarbij juist die gebieden in de hersenen worden bereikt, die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn onttrekken. Brainspotting heeft daarmee niet alleen een positief effect op onze kwaliteit van leven van alle dag maar is ook bijzonder effectief gebleken waar het gaat om de verbetering van prestaties waar mogelijke blokkades in de weg zitten.

Het is een laagdrempelige methode voor verwerking van angst, stress-gerelateerde klachten, lichamelijke klachten, hechtingsproblematieken en andere vraagstukken en blokkades die ons functioneren en presteren negatief beïnvloeden. Brainspotting kan heel heel goed geïntegreerd worden in de gestalttherapie.

Als iemand over iets praat, kijkt hij of zij naar een bepaald punt. Als die blik (oogpositie) op dat punt vastgehouden wordt, raken relevante gebieden in de hersenen gestimuleerd waardoor informatie die in die gebieden in de hersenen en in het lichaam ligt opgeslagen in de vorm van onverwerkte ”informatie-capsules” worden aangesproken en zich gaan oplossen.

Oftewel: Waar we kijken bepaalt hoe we ons voelen.

De voordelen van Brainspotting

  • Laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt, dus ook voor (jonge) kinderen
  • Effectief op een breed scala van aandoeningen zowel op lichamelijk als psychisch gebied
  • Nadruk op neurofysiologie en minder accent op cognitie en verbale vermogens van cliënten
  • Diep bereik in de bewuste en onderbewuste gebieden van de hersenen ( pre-cognitieve en pre-verbale gebieden)
  • Geen noodzaak om over de problemen te kunnen of moeten praten
  • Minder risico op her-traumatisering
  • Blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van leven en performance
  • Kortdurende interventieperiodes.

Elke levensgebeurtenis die lichamelijk of emotioneel letsel veroorzaakt, waarbij iemand zich door pijn of verdriet overweldigd voelt, machteloos of gevangen, kan zich ontwikkelen tot een blokkade in ervaring. Dit trauma wordt vastgehouden in het lichaam en in de geest.

Achtergronden Brainspotting?

Brainspotting werd in 2003 bij toeval ontdekt door David Grand, en is een afgeleide van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), een meer bekende toepassing van het werken met onverwerkte blokkades en trauma.
Inmiddels zijn er over de hele wereld 8000 Brainspottherapeuten actief. Niet allen in Europa maar ook in Zuid -Amerika, Australië, China en Japan werken steeds meer therapeuten met Brainspotting en neemt het enthousiasme over deze methode toe. Door middel van 'Brainspotting' worden de neurofysiologische bronnen die samenhangen met lichamelijke of geestelijke blokkades, beschadiging, dissociatie en pijn gelokaliseerd en geharmoniseerd, geïntegreerd en daarmee verwerkt waardoor het trauma of de blokkade zich oplost. Er lopen momenteel verschillende onderzoeken naar de precieze werking van 'Brainspotting' in de hersenen en het lichaam. Duidelijk lijkt dat de methode onder meer gebruik maakt van de menselijke capaciteit zichzelf te scannen en het zelfhelende vermogen van het lichaam.

Verwerken en helen, de effecten van Brainspotting

Het vasthouden van de ingenomen oogpositie, terwijl de aandacht van de cliënt gericht blijft op het lichamelijk waargenomen gevoel dat gerelateerd is aan het desbetreffend therapeutisch onderwerp of trauma, zet een diepgaand integrerend en helend proces in de hersenen in werking. Deze manier van verwerken, die zich haast op reflexieve wijze en cellulair niveau binnen het zenuwstelsel lijkt te voltrekken, zorgt voor de-conditionering van eerder geconditioneerde, verstorende emotionele en lichamelijke reacties. Brainspotting ontmantelt het trauma, het symptoom, de lichamelijke pijn en de disfunctionele overtuigingen die steeds maar terug lijken te keren. In de praktijk worden cliënten verlost van ervaringen die zich op gezette tijden telkens opnieuw in hun leven aandienen. 'Brainspotting' stimuleert en activeert het zelfhelend vermogen van het lichaam om op een diepgaand niveau van trauma te genezen. 'Brainspotting' kan ook worden toegepast om onze natuurlijke lichamelijke hulpbronnen te lokaliseren, te verstevigen en veerkrachtiger te maken.

Meer weten?

Voor vragen over therapie, brainspotting, coaching, aanpak, mogelijkheden en termijnen kan er contact met mij worden opgenomen via de mail of telefonisch.

Frouke-643